Публікації

В книзі про художників України видруковано матеріал про визначного майстра пензля - ракошинця В.В.Микиту. Лаконічні рядки повідомляють:

Детальніше: Сотворив людям радість

Нема  потреби  представляти Володимира Микиту —одного з найбільш шанованих авторитетних художників Закарпаття, академіка АМУ, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, народного художника України, про якого відомий учений І. Поп писав, що мистець «робить повний виток в освоєння закарпатською школою малярства загальнолюдських тем, проблем світової цивілізації». І в такому самому емоційному ключі судження московського критика В.Павлова: «Микита бачить світ природи, не досліджуючи його, не вникаючи в деталі. Тому його світ — таємничий, не розгаданий до кінця, і краса його ні-ні, та й обертається красою казковою, красою казки».

Детальніше: Журнал «Образотворче мистецтво» № 1/2007 р. "З традиціями класики"

І ось Володимиру Микиті - 75! Ми звикли до того уявлення, що Володимир Микита - один із найшанованіших в Україні мистців з огромом живописного таланту  і невичерпними вимірами життєвої енергії.

Детальніше: Журнал «Образотворче мистецтво» № 1, 2006 Хвала тобі, Людино!

Детальніше: «Карпатський край» « Мальовничий світ моєї мамки…»

Произведение подлинного искусства всегда вызывает в душе зрителя сопереживание, размышления и воспоминания о далеком и близком, о прошлом и настоящем. Сила художественного образа, его воздействие зависят от таланта автора, способности видеть даже в частном факте, привычной ситуации - общезначимое. Эти качества присущи творчеству известного ужгородского живописца, заслуженного художника УССР Владимира Васильевича Микиты. В полотнах мастера за внешней простотой сюжетов раскрывается богатство жизненной целостности восприятия мира. Будь то жанровая сцена или пейзажный мотив они обретают под его вдохновенной кистью особое поэтическое звучание, как бы изнутри наполняются философским смыслом, вызывая в нашем сознании поток ассоциаций. Ему чужды случайные эффекты, он избегает открытой патетики в трактовке содержания своих произведений, стремясь выявить то главное, что постоянно волнует сердце, исподволь возвра­щает к переосмыслению давно знакомых фактов и событий, к размышление о судьбах людей близких художнику по духу и характеру. Картины Микиты по-своему метафоричны, в них языком живописи мастер словно слагает поэму народной жизни.

Детальніше: Журнал "Образотворче мистецтво", №5, 1987 г. Живопись В. Микиты в Москве

Твір справжнього мистецтва завжди викликає в душі глядача співпереживання,   роздуми і спогади про далеке і близьке, минуле і сучасне. Сила  художнього образу,  його вплив залежать від таланту автора, здатності бачити навіть в окремому факті, звичній ситуації — загальнозначиме.  Ці якості  притаманні творчості відомого ужгородського живописця, заслуженого  художника  УРСР  Володимира Васильовича Микити.

Детальніше: «Образотворче мистецтво» № 5, 1982 р. Живопис В. Микити у Москві

Детальніше: Нарис для радіо про творчість В. Микити (1981 р.)

Заслужений художник УРСР живописець Володимир Микита 1 лютого 1931 р. відзначає своє повноліття — 50 років. Народився він 1931 р. в селі Ракошино поблизу Мукачева (Закарпатська області, УРСР). Мистецька критика про В. Микиту говорить як про майстра тематичної картини. Так розцінює його і мистецтвознавець Григорій Островський у вступному слові до каталогу персональної виставки, яка наприкінці 1979 р. була інстальована у Києві, а в день ювілею В. Микити її було відкрито в Ужгороді.

Детальніше: «Дукля» № 1, 1981 р. Володимир Микита — майстер тематичної картини